تمام مطالب

برگزاری کارگاه مهدویت در مدرسه علمیه مشکات

کارگاه مهدویت

کارگاه مهدویت اسلاید شو1 کارگاه مهدویت با رویکرد پاسخ به شبهات با حضور استاد فوادیان برگزار می شود.