تمام مطالب

ده دقیقه ورزش و نشاط

اطلاعیه-ورزش2 به منظور ایجاد روحیه نشاط و شادابی در محیط آموزشی، ورزش طلاب، واحد فرهنگی تربیتی مدرسه علمیه مشکات روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 9 تا 9:10 سالن طبقه سوم شهید مطهری(ره) - برگزار می شود