تمام مطالب

فروش کتاب با 20 درصد تخفیف

اطلاعیه جهت خرید کتاب - با 20 درصد تخفیف - به دفتر تربیتی فرهنگی مدرسه علمیه مشکات واقع در طبقه چهارم ساختمان شهید مطهری(ره) مراجعه فرمایید.

دریافت هدیه روز زن

5c4036f0d66c جهت دریافت هدیه روز زن به سامانه دانش پژوهان مراجعه کرده و اطلاعات حساب بانکی خود را وارد نمایید.