تمام مطالب

اطلاعیه شماره (1) تعیین گرایش

اطلاعیه زمان تعیین گرایش طلاب مجاز به انتخاب گرایش مدرسه علمیه مشکات اعلام شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.