مجموعه: اسلایدشو

اطلاعیه های مهم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399

اطلاعیه-های-مهم-آموزشی

  تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399 لزوم دسترسی به اینترنت زمان شروع نیمسال دوم 1400-1399 زمان درخواست مرخصی نیمسال دوم 1400-1399 زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-1399 حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی طلاب آموزش تصویری انتخاب واحد عدم مراجعه حضوری به آموزش جدول پیش نیازها نکات مهم آموزشی ویژه طلاب ورودی(ترم اولی) شیوه ارائه دروس در نیمسال دوم 1400-1399 جدول درسی دوره عمومی -تمام وقت و نیمه وقت- مدرسه علمیه مشکات - نیمسال دوم 1400-1399 جدول منابع و محدوده دروس عمومی نیمسال دوم 1400-1399 جدول منابع و محدوده دروس گرایشی نیمسال دوم 1400-1399 آدرس الکترونیک...