مجموعه: اخبار

زمان و نحوه ثبت درخواست بررسی غیبت های کلاسی (نیمسال اول1401-1400)

photo_2021-12-11_16-49-48اسلاید-شو

  بررسی غیبتهای کلاسی نیمسال اول 1401-1400 مراحل درخواست: ورود به سامانه دانش پژوهان؛ کلیک روی گزینه ثبت درخواست؛ کلیک روی درخواست جدید؛ درخواست بررسی غیبت کلاسی؛ تایپ علت غیبت و پیوست کردن مدارک مرتبط با غیبت ثبت درخواست به منزله مجوز امتحان نمی باشد. نتیجه درخواست طلبه، در همان صفحه درخواست یا قسمت حضور و غیاب قابل مشاهده است. زمان درخواست: ساعت ٩ صبح 22 آذر ماه ساعت ٢۴ روز 28 آذر ماه  ...